In oktober 2023 is er een werkgroep statuten in het leven geroepen.

Deze werkgroep heeft als doel om:-    alle voorstellen en initiatieven ivm eventuele aanpassingen aan de statuten in kaart te brengen-    deze grondig en objectief te onderzoeken, de voor- en tegens goed af te wegen en tot een gedragen oordeel te komen-    dit goed af te stemmen op de ontwikkelingen internationaal (zodat niets in tegenspraak is met de statuten van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft)-    alle leden van de AViB te bevragen en goed te informeren-    er voor te zorgen dat er genoeg draagkracht is voor eventuele voorstellen alvorens er een eventuele stemming mogelijk is-    het vormgeven van een intern reglement

“De  werkgroep statuten neemt de verantwoordelijkheid om de  aanpassingen aan de statuten en het opstellen van een Intern Reglement voor te bereiden, transparant te communiceren aan alle leden van de AViB, hun feedback op te nemen zodat er een breed draagvlak ontstaat rond het uiteindelijke voorstel, dat dan door de AV van AViB bekrachtigd kan worden."

De vooruitgang van de werkgroep kan je volgen via volgende link: Klik hier om naar de map van de werkgroep statuten te gaan met alle voorstellen en verslagen.

De voorstellen zijn niet als afgewerkt te beschouwen. Ze zijn eerder te aanschouwen als voorlopige sneuvelteksten die nog aanpassingen vragen.
De werkgroep is benieuwd en open voor feedback: alle vragen, opmerkingen, suggesties en toevoegingen of schrappingen kunnen in de werkgroep gelegd worden via dit mailadres:  statuten@antroposofie.be
Wil je graag deelnemen aan de werkgroep, kan je dit ook laten weten via bovenstaand mailadres.