Welkom

Op deze website kunt u kennismaken met de Antroposofische Vereniging. We willen u informeren over de antroposofie en over de toepassingen ervan in het dagelijkse leven en werken.

Onze website is het voorportaal van ons werk. Ze nodigt uit om binnen rond te kijken en met ons contact op te nemen. Daarom vindt u hier allerlei over antroposofie, de vereniging en de antroposofische beweging in België.

Antroposofie is een moderne spirituele weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ze helpt om midden in de wereld te staan en een praktische vorm te geven aan een spirituele levenshouding.

In het bovenstaand menu kan u kiezen voor meer achtergrond bij enkele onderwerpen of voor links naar aanverwante websites. Via de agenda verneemt u meer over actuele activiteiten.

Neem gerust contact op voor reacties of vragen.

Wij wensen u een aangenaam bezoek.

Agenda


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner