Wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging

De Belgische vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach (Zwitserland). Als lid van de Belgische vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het bekende Goetheanum. Er zijn op alle continenten en in tientallen landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging, of wetenschappelijke opvatting.

De Antroposofische Vereniging is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn plaatselijke groepen en studiecentra verspreid over België. De meeste groepen zijn open voor iedereen. Verder zijn er kunstzinnige activiteiten, zoals tentoonstellingen, uitvoeringen met muziek, dans/euritmie en drama, en vieringen van jaarfeesten zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, het zomerfeest St. Jan en het herfstfeest Michaël.

Op landelijk niveau organiseert de verenging af en toe themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. In onze agenda kan u een aanbod vinden van deze activiteiten.

Lidmaatschap

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie of lid wilt worden van de Antroposofische Vereniging in België, kunt u een kijkje nemen op de pagina: lid worden.

 Als lid:

  • ondersteun je de antroposofische beweging in België en wereldwijd
  • zorg je er mee voor dat geesteswetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de samenleving
  • draag je er aan bij dat de antroposofie en haar werkgebieden een reëel antwoord kunnen bieden op de vragen van onze tijd
  • kan je je aansluiten bij de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap en haar afdelingen (binnen de Hogeschool kan je deelnemen aan een meditatieve verdiepingscyclus).
  • ontvang je het tijdschrift 'Antroposofie Vandaag'
  • geniet je van kortingen op lezingen, boeken, opleidingen, ...