Lidmaatschap

De Antroposofische Vereniging is een levend geheel van mensen en activiteiten. Er zijn vele plaatselijke ledengroepen en antroposofische studiecentra verspreid over België. Zij organiseren lezingen, cursussen en bijeenkomsten op geestelijk en maatschappelijk gebied maar bieden ook intiemere gespreksgroepen voor innerlijke scholing en meditatie. Verder zijn er veel sociale en kunstzinnige activiteiten, zoals tentoonstellingen, uitvoeringen met muziek, dans/euritmie en drama, en vieringen van feesten als Kerstmis, Pasen, Pinksteren, het zomerfeest St. Jan en het herfstfeest Michaël.

Overzicht van al deze activiteiten vindt u in onze landelijke agenda.

Aanbod van themadagen en conferenties

Op landelijk niveau nodigt de Antroposofische Vereniging haar leden regelmatig uit voor themadagen en conferenties over onderwerpen van gemeenschappelijke interesse of actueel maatschappelijk belang. Hierin komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als karma en reïncarnatie, antroposofie en religie, antroposofie als scholingsweg en de spirituele bronnen van kunst en cultuur. Maar ook ontwikkelingen en vraagstukken die ieder van ons als burger voor ethisch-morele dilemma’s kan plaatsen, worden hier vanuit geestelijk perspectief bezien, zoals gentechnologie en ons voedsel, biomedische wetenschap en de integriteit van ons lichaam, de ontwikkeling van burgerschap en overheid, en de kindwaardigheid van ons onderwijs.

Wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging

De Belgische vereniging maakt deel uit van de wereldwijde Algemene Antroposofische Vereniging met haar culturele en spirituele centrum in Dornach (Zwitserland). Als lid van de Belgische vereniging is men tevens lid van de internationale vereniging, een verbondenheid waaraan actief inhoud kan worden gegeven door deelname of bezoek aan studiebijeenkomsten, conferenties, voorstellingen en exposities in het bekende Goetheanum. Er zijn op alle continenten en in meer dan honderd landen Antroposofische Verenigingen, actieve ledengroepen en initiatieven van leden te vinden. Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht nationaliteit, maatschappelijke positie, godsdienstige overtuiging, of wetenschappelijke opvatting.

Lidmaatschap

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie, meer informatie wenst of lid wilt worden van de Antroposofische Vereniging in België, kunt u bellen, mailen, faxen of schrijven naar het secretariaat. U ontvangt dan per omgaande een informatiemap met uitgebreide documentatie en aanmeldingsformulier.

Geïnteresseerden die eerst nader willen kennismaken met de vereniging kunnen een (proef)abonnement nemen op Antroposofie Vandaag, kwartaalblad voor antroposofie, en deelnemen aan de daarin vermelde openbare activiteiten. 

Voor jongeren tot en met 28 jaar is er een speciaal jongerenlidmaatschap met een sterk gereduceerde contributie. Leden van de vereniging (dus ook jongeren) ontvangen Antroposofie Vandaag gratis en kunnen deelnemen aan vele activiteiten en voorzieningen van zowel de Belgische als de internationale vereniging.

Secretariaat Antroposofische Vereniging in België

Lousbergskaai 44, 9000 Gent
Telefoon 09 233 54 58
E-mail via info(at)antroposofie.be
Webadres www.antroposofie.be

Wilt u kennismaken met de Antroposofische Vereniging? Wanneer u meer wilt weten over de Antroposofische Vereniging in België, vul dan dit formulier in of stuur ons een mail. U ontvangt dan gratis documentatie.


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner