De Antroposofische Vereniging betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan zij hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik van de website is geheel voor eigen risico.

De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel schriftelijk advies. De informatie op de website is niet meer dan een hulpmiddel om de doelen en statuten, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan de Antroposofische Vereniging en zijn medewerkers en/of in opdracht van de Antroposofische Vereniging uitvoerende ondernemingen, aansprakelijk worden gesteld van de gevolgen.

Indien men na kennisname van de door de Antroposofische Vereniging reageert met enige informatie, zoals opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal de Antroposofische Vereniging deze informatie als openbaar gemaakt beschouwen.

De Antroposofische Vereniging respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. De Antroposofische Vereniging biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending. Uw reactie kunt u zenden naar: contactinfo.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen. De Antroposofische Vereniging vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan de Antroposofische Vereniging vzw of zijn medewerkers niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.