(Geestes)wetenschappen

Antroposofie presenteert zich als een wetenschap van de geest. De natuurwetenschap doet uitspraken over het terrein van haar onderzoek, de natuur. Die onderzoeksresultaten kunnen in principe door iedereen worden ingezien, gecontroleerd en beoordeeld. Tenminste, door degenen die zich houden aan de door de wetenschap opgestelde voorwaarden. Dat betekent dat wat zich geesteswetenschap noemt net zo inzichtelijk, en net zo te controleren en te beoordelen dient te zijn voor degenen die zich hiertoe bekwaamd hebben. In wezen is het gezonde mensenverstand hiervoor al toereikend.

Eigen ervaring

Antroposofie en onderzoek zijn dus een twee-eenheid. Rudolf Steiner presenteerde zijn geesteswetenschappelijke inzichten onveranderlijk als onderzoeksresultaten. Zij dienen altijd in de praktijk van het dagelijkse leven geverifieerd te worden. Wie vanuit antroposofie wil werken, zal de eigen ervaring als een belangrijk onderzoeksgebied beschouwen, evenals de studie van de antroposofie zelf. Professionele scholing van onderzoeksvaardigheden behoort tot de mogelijkheden en wordt op verschillende plaatsen in België aangeboden.

Fenomenologie

Een speciale vorm van wetenschappelijk onderzoek vormt de goetheanistisch-fenomenologische methode. Fenomenologie is waarnemen zonder te oordelen, door het waargenomene voor zichzelf te laten spreken. Deze methode berust op het werk van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en is nader uitgewerkt door Rudolf Steiner. In Nederland is het Louis Bolk Instituut te Driebergen gespecialiseerd in deze onderzoeksmethode op het gebied van landbouw, gezondheid en voeding.

Natuurwaarnemingen

Goethe ontwikkelde de fenomenologie aan waarnemingen in de natuur, met name via plantenstudies. Zijn onderzoekingen leidden tot de ontdekking van de ‘oerplant’, de gebarentaal of ‘gestiek’ die aan de groei en ontwikkeling van planten ten grondslag ligt. In zijn navolging tracht men de verschijnselen in mens en natuur in hun samenhang te begrijpen als uitdrukking van krachten van geestelijke aard.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het Louis Bolk Instituut.

Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen
Nederland
Tel: +31 343 52 38 60
Fax: +31 343 51 56 11
info@louisbolk.nl
www.louisbolk.nl

Voor internationaal advies en onderzoek binnen duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Met oplossingen die werken in de praktijk.


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed