Antroposofie is een wereldbeschouwing gebaseerd op het werk van Rudolf Steiner (1861-1925). Deze geesteswetenschap en haar praktische toepassingen worden verder ontwikkeld in de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. De vruchten hiervan worden toegepast op verschillende terreinen, zoals steinerpedagogie, heilpedagogie en sociaaltherapie, euritmie, beeldende en muzische kunsten, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunst, sociale driegeleding, biologisch-dynamische landbouw.

Vandaag weten steeds meer mensen uit eigen ervaring dat er meer is tussen hemel en aarde dan onze materiële wereld. Steeds meer mensen voelen ook de behoefte om leven en werk af te stemmen op de geestelijke werkelijkheid. Over de hele wereld en in alle tijden heeft de mens gezocht naar het spirituele.

De antroposofie is een hedendaagse onderzoeksweg voor de moderne mens die streeft naar dieper inzicht. In Steiners woorden slaat antroposofie een brug: "van het geestelijke in de mens naar het geestelijke in het universum". Het is aan ieder individu om deze brug te bouwen en het 'weten' hiervoor zelf te verwerven, 'geloven' is hier niet aan de orde.

De antroposofie kan uitgangspunt zijn voor een eigen ontwikkelingsweg waarbij hoofd, hart en hand worden aangesproken in denken, voelen en willen. Toch is antroposofie meer dan 'zelf'ontwikkeling. Via deze weg zoekt men ook naar het algemeen-menselijke waardoor een brug naar de ander geslagen kan worden en zoekt men praktische toepassingen als antwoord op vragen die leven in de maatschappij.
Bekijk hier de praktijkvoorbeelden in onze linksectie.