Antroposofie

Antroposofie is een wereldbeschouwing gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner (1861-1925). Er wordt onderzoek naar antroposofische ideeën verricht aan de vrije school voor geesteswetenschap te Dornach, Zwisterland. De antroposofische ideeën worden ingezet op verschillende terreinen, zoals Steinerschool pedagogie, heilpedagogie, euritmie, spraakvorming, kunstzinnige therapieën, antroposofische geneeskunst, sociale driegeleding, biologisch-dynamische landbouw.

Vandaag weten steeds meer mensen uit eigen ervaring dat er meer is tussen hemel en aarde dan onze materiële wereld. Steeds meer mensen voelen ook de behoefte om contact te krijgen met de spirituele werkelijkheid. Over de hele wereld en in alle tijden heeft de mens gezocht naar het geestelijke. Er zijn vele wegen die men kan volgen om de grenzen van de materiële wereld te overschrijden.

De antroposofie is zo’n onderzoeksweg voor de moderne mens die streeft naar inzicht. De antroposofie zoekt naar de plaats van de mens, de kleine en de grote mens; de mens alleen en de mens als deel van het grote geheel; elke mens als een uniek gegeven nu, elke mens als stroom in de tijd, de mens naast de natuur als deel van de spirituele wereld. 
In Steiners woorden slaat antroposofie een brug: “van het geestelijke in de mens naar het geestelijke in het universum”. Het is echter wel aan ieder afzonderlijk om deze brug te bouwen en het ‘weten’ hiervoor zelf te verwerven, ‘geloven’ is hier niet aan de orde.

De antroposofie kan uitgangspunt zijn voor een eigen ontwikkelingsweg waarbij het hart en de hand aangesproken worden, evengoed als het denken. Toch is antroposofie meer dan ‘zelf’ontwikkeling. Via deze weg zoekt men ook naar het algemeen-menselijke waardoor een brug naar de ander geslagen kan worden.
Bekijk hier de praktijkvoorbeelden in onze linksectie.


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910