De Antroposofische Vereniging verenigt "mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie".

Zij stelt zich ten doel "het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap". Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van vandaag en morgen. Een centrale plaats bij het realiseren van dit doel neemt de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in, met als hoofdvestiging het Goetheanum te Dornach.

De vruchten van de antroposofie worden concreet in haar vele werkgebieden zoals steinerscholen, sociaaltherapie, sociale driegeleding, biologisch dynamische landbouw, antroposofische geneeskunst, euritmie, schone wetenschappen, beeldende en muzische kunsten.

Voor uitgebreide informatie kunt u steeds terecht op het secretariaat, via email te bereiken op info@antroposofie.be.