Gezondheidszorg

De antroposofische geneeskunde ontstond in het begin van de twintigste eeuw. Artsen vroegen aan Rudolf Steiner hoe zij een ruimere kijk op de mens en op de werking van medicamenten konden krijgen. Een belangrijke schakel hierbij was de Nederlandse arts Ita Wegman. Zij richtte in 1921 vlakbij Bazel het eerste antroposofische ziekenhuis op. Steiner bezocht bijna dagelijks de nieuwe kliniek, gaf aanwijzingen voor therapieën en hield daarnaast een aantal cursussen voor artsen die geïnteresseerd waren in een nieuwe vorm van genezen. Samen met Ita Wegman schreef Steiner hier een boek over, getiteld Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde.

Méér dan alleen het lichaam

Kenmerkend voor de reguliere geneeskunde is dat deze vooral is gericht op de fysiek waarneembare fenomenen. Antroposofische geneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar een verdieping en uitbreiding ervan en dus een aanvullend alternatief. Niet alleen doordat een uitgebreider arsenaal geneesmiddelen en therapieën kan worden geboden, maar vooral doordat méér dan alleen het lichaam in de behandeling kan worden betrokken. Steeds meer mensen raken er van overtuigd dat bij ziek-zijn ook allerlei niet-materiële processen een rol kunnen spelen.

Gezondheidscentra

Op dit moment zijn er meer dan honderd praktiserende antroposofische artsen in Nederland en België. Een aantal van hen werkt in een antroposofisch gezondheidscentrum, meestal therapeuticum genoemd. In een therapeuticum wordt vaak ook zuigeling- en peuterzorg gegeven en een aantal therapieën zoals fysiotherapie, kunstzinnige therapie en euritmietherapie, gespreks-, spraak- en uitwendige therapie. Daarnaast worden in verschillende therapeutica lezingen en cursussen gehouden over thema’s die met gezondheid en ziekte te maken hebben.

Zorgvormen

Verder moet binnen dit kader worden genoemd: zorg voor ouderen, psychiatrie, verslavingszorg, therapeutische leef-werkgemeenschappen, zorgboerderijen, heilpedagogie en sociaaltherapie (zorg respectievelijk voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap). Behalve in instellingen werkt een groot aantal antroposofische paramedici zelfstandig.

Voor meer informatie: kijk op de linkpagina van onze website.


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910