Het opvoeden en onderwijzen van kinderen kan praktisch worden vormgegeven geïnspireerd door de antroposofie. Voortdurende studie van de mens(kunde) en de ontwikkelingsfasen van het kind enerzijds, en een kunstzinnige ingesteldheid anderzijds, geven mogelijkheden om de opvoeding tot een levende kunst te maken.

Hierdoor kan het kind zich optimaal ontplooien, het wordt immers aangesproken in zijn denken, voelen en willen of anders gezegd hoofd, hart en handen komen evenwaardig aan bod. Doordat het kind ziet dat de volwassenen aan zich zelf werken, zich "scholen", ontstaat de behoefte om dat zelf ook te doen. Als het kind volwassen is geworden, wordt opvoeding dan tot zelfopvoeding.

Pedagogische beginselen

Rudolf Steiner schreef in 1907 het essay “De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie”, waarin hij de beginselen van zijn pedagogie uiteenzette. In 1919 was hij direct betrokken bij de oprichting van de eerste Waldorfschool, in Stuttgart, Duitsland. Hij leidde de docenten op (zie zijn voordrachten over Algemene Menskunde als basis voor de pedagogie) en had ook verder de leiding over deze school, tot zijn overlijden in 1925. Tussen 1919 en 1924 hield hij op meerdere plaatsen in Europa nog meer cursussen en lezingen over pedagogie en opvoedkunst.

Steinerscholen

Vanuit deze steinerpedagogie wordt gewerkt op vele steinerscholen in ons land.  Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van de Federatie van Steinerscholen: www.steinerscholen.be