Onderwijs en pedagogie

Het opvoeden en onderwijzen van kinderen kan praktisch worden ingevuld door de antroposofie. Hierbij gaat het erom dat de pedagoog, dus zowel ouder als leerkracht, zich realiseert dat voortdurende studie van de mens(kunde) enerzijds en voortdurende kunstbeoefening anderzijds, mogelijkheden geeft om de opvoeding zelf tot levende kunst te maken.

Hierdoor kan het kind zich optimaal ontplooien, het wordt immers aangesproken in zijn denken, voelen en willen of anders gezegd hoofd, hart en handen komen gelijkelijk aan bod. Doordat het kind ziet dat de volwassenen aan zich zelf werken, zich “scholen”, ontstaat de behoefte om dat zelf ook te doen. Als het kind volwassen is geworden, wordt opvoeding dan tot zelfopvoeding.

Steinerscholen

Met deze Steinerpedagogie wordt gewerkt op veel scholen en in andere organisaties die met kinderen te maken hebben. Het bekendst zijn de vrijescholen, waarvan er in Nederland circa negentig bestaan, het merendeel basisscholen, maar ook een aantal middelbare scholen. In enkele plaatsen wordt tevens speciaal onderwijs gegeven, op de zogeheten Tobiasscholen. Wereldwijd bestaan er in ruim vijftig landen meer dan 1700 vrijescholen. Voor verdere informatie www.steinerscholen.be

Pedagogische beginselen

Rudolf Steiner schreef in 1907 het essay De opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie, waarin hij de beginselen van zijn pedagogie uiteenzette. In 1919 was hij direct betrokken bij de oprichting van de eerste vrijeschool, in Stuttgart, Duitsland. Hij leidde de docenten op (zie zijn voordrachten over Algemene menskunde als basis voor de pedagogie) en had ook verder de leiding over deze school, tot zijn overlijden in 1925.

Bekijk hier de lijst met Steinerscholen in Belgie

Voor meer informatie over opleidingen binnen het onderwijsveld kunt u terecht op de website van de Via Libra.


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis