Als u informatie wil over het lidmaatschap van de Antroposofische Vereniging in België, kan u hier klikken of ons een mail sturen (info@antroposofie.be).
Wenst u lid te worden, dan kunt u onderstaand formulier invullen of ons een inschrijvingsformulier bezorgen.

Het individuele lidgeld bedraagt in België € 180,00 per jaar. Voor samenwonenden en echtgenoten bedraagt het lidgeld € 310,00 per jaar.
Een steunbijdrage helpt om korting te kunnen geven aan mensen die niet de volledige bijdrage kunnen betalen: € 230,00 (of meer).

Voor jongeren tot en met 27 jaar is er een speciaal jongerenlidmaatschap met een sterk gereduceerde bijdrage van € 50,00.

Indien de hoogte van het lidgeld een bezwaar is, kan in overleg met de penningmeester een lagere bijdrage afgesproken worden.

Er is een mogelijkheid om maandelijks te betalen. Dit komt neer op € 15,00 per lid en € 26,00 per koppel.
Ongeveer de helft van het lidgeld wordt doorgestort naar de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach, Zwitserland.

Alle leden van de vereniging ontvangen gratis het tijdschrift ‘Antroposofie Vandaag’ en kunnen deelnemen aan activiteiten en voorzieningen van zowel de Belgische als de internationale vereniging.

Je kan op twee manieren je lidmaatschap aanvragen:

-per post:

Print dit verzoek tot lidmaatschap uit en stuur het naar:

Antroposofische Vereniging in België
Ferdinand Lousbergskaai 44
9000 Gent

Pour le formulaire d'inscription en français : cliquez ici

-Ofwel via onderstaand online inschrijvingsformulier:

Inschrijvingsformulier AViB

Ik wens:(Vereist)
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Geef hier de datum van invulling van het formulier in ter bevestiging als digitale handtekening.