Word lid!

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie, meer informatie wenst of lid wil worden van de Antroposofische Vereniging in België, kunt u bellen, mailen, faxen of schrijven naar het secretariaat. We sturen u dan een informatiemap met uitgebreide documentatie en aanmeldingsformulier.

Het lidgeld bedraagt in België € 175,00 per jaar.
De gezamenlijke bijdrage voor samenwonenden en echtgenoten bedraagt € 280,00.
Een steunbijdrage helpt om korting te kunnen geven aan mensen die niet de volledige bijdrage kunnen betalen: € 280,00 (of meer).
Studenten (tot en met 28 jaar) betalen € 50,00.

Indien de hoogte van het lidgeld een bezwaar is kan na overleg een lagere bijdrage afgesproken worden.

Stuur uw verzoek tot lidmaatschap naar

Antroposofische Vereniging in België
Lousbergskaai 44
9000 Gent

of stuur een mail te naar ‘info(at)antroposofie.be’, met vermelding van: naam, adres, emailadres en geboortedatum.


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis