Word lid!

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie, meer informatie wenst of lid wil worden van de Antroposofische Vereniging in België, kunt u bellen, mailen, faxen of schrijven naar het secretariaat. We sturen u dan een informatiemap met uitgebreide documentatie en aanmeldingsformulier.

Het lidgeld bedraagt in België € 175,00 per jaar.
De gezamenlijke bijdrage voor samenwonenden en echtgenoten bedraagt € 280,00.
Een steunbijdrage helpt om korting te kunnen geven aan mensen die niet de volledige bijdrage kunnen betalen: € 280,00 (of meer).
Studenten (tot en met 28 jaar) betalen € 50,00.

Indien de hoogte van het lidgeld een bezwaar is kan na overleg een lagere bijdrage afgesproken worden.

Stuur uw verzoek tot lidmaatschap naar

Antroposofische Vereniging in België
Lousbergskaai 44
9000 Gent

of stuur een mail te naar ‘info(at)antroposofie.be’, met vermelding van: naam, adres, emailadres en geboortedatum.


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed