Word lid!

Wanneer u zich interesseert voor antroposofie, meer informatie wenst of lid wil worden van de Antroposofische Vereniging in België, kunt u bellen, mailen, faxen of schrijven naar het secretariaat. We sturen u dan een informatiemap met uitgebreide documentatie en aanmeldingsformulier.

Het lidgeld bedraagt in België € 175,00 per jaar.
De gezamenlijke bijdrage voor samenwonenden en echtgenoten bedraagt € 280,00.
Een steunbijdrage helpt om korting te kunnen geven aan mensen die niet de volledige bijdrage kunnen betalen: € 280,00 (of meer).
Studenten (tot en met 28 jaar) betalen € 50,00.

Indien de hoogte van het lidgeld een bezwaar is kan na overleg een lagere bijdrage afgesproken worden.

Stuur uw verzoek tot lidmaatschap naar

Antroposofische Vereniging in België
Lousbergskaai 44
9000 Gent

of stuur een mail te naar ‘info(at)antroposofie.be’, met vermelding van: naam, adres, emailadres en geboortedatum.


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner