De antroposofie presenteert zich dan wel als geesteswetenschap, zij krijgt pas werkelijk zin en betekenis in het dagelijks handelen en werken. Er zijn verschillende domeinen waar de onderzoeksweg die de antroposofie te bieden heeft zijn vruchten afwerpt.

Veel van deze werkgebieden hebben hun plek gevonden in de samenleving in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden:

  • Onderwijs en opvoeding (steinerscholen, crèches, ...)
  • De zorg: heilpedagogie en sociaaltherapie (met andere woorden de zorg voor kinderen en volwassenen met een beperking)
  • Organische architectuur, beeldende en muzische kunsten, toneelkunst
  • Biologisch-dynamische landbouw
  • Antroposofische geneeskunde en geneesmiddelen
  • Kunstzinnige therapieën en biografische begeleiding
  • Organisatieontwikkeling
  • Sociale wetenschappen