Literatuur

Er is veel literatuur over en vanuit de antroposofie. Zo kan iedereen die dat wil zich verdiepen in de verzamelde werken van Rudolf Steiner. Ook de meest esoterische geschriften zijn tegenwoordig openbaar. Rudolf Steiner vond dat daar vanaf de 20e eeuw niets geheimzinnigs aan mocht zijn.

Sinds een paar jaar wordt een representatieve keuze uit zijn werk opnieuw in het Nederlands vertaald en uitgegeven in de serie Werken en Voordrachten. Ze zijn ruim voorzien van deskundige toelichting. Hierdoor is het gedachtengoed van Steiner – vastgelegd in diens eigen geschriften en stenografische verslagen van lezingen – voor iedereen toegankelijk.

In de afgelopen 80 jaar heeft de antroposofie veel nieuwe literatuur over tal van onderwerpen opgeleverd. Op de traditionele maar ook de nieuwe vakgebieden staat haar denken niet stil. Vrijwel alle historische en actuele werken van Nederlandse en buitenlandse antroposofen kunt u vinden in de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging.

Dit is een openbare bibliotheek. Zij leent dus ook rechtstreeks uit aan niet-leden. Verder zijn er verschillende uitgeverijen en boekhandels gespecialiseerd in antroposofie of daarmee verwante onderwerpen.


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner