Er is veel literatuur over en vanuit de antroposofie. Zo kan iedereen die dat wil zich verdiepen in de verzamelde werken van Rudolf Steiner. Ook de meest esoterische geschriften zijn tegenwoordig openbaar. Rudolf Steiner vond dat daar vanaf de 20e eeuw niets geheimzinnigs aan mocht zijn.

Sinds een paar jaar wordt een representatieve keuze uit zijn werk opnieuw in het Nederlands vertaald en uitgegeven in de serie Werken en Voordrachten. Ze zijn ruim voorzien van deskundige toelichting. Hierdoor is het gedachtengoed van Steiner - vastgelegd in diens eigen geschriften en stenografische verslagen van lezingen - voor iedereen toegankelijk.

In de afgelopen 100 jaar heeft de antroposofie veel nieuwe literatuur opgeleverd, door honderden auteurs, over tal van onderwerpen. Op de traditionele maar ook de nieuwe vakgebieden staat het denken niet stil. Vrijwel alle historische en actuele werken van antroposofisch geïnspireerde auteurs kunt u vinden in de antroposofische bibliotheken in België.

Antroposofische bibliotheek Gent - Bekijk hier de catalogus
Ferdinand Lousbergskaai 44
B-9000 Gent
Tel.: 09/233 54 58 (alleen tijdens de openingsuren)
Openingsuren: donderdag van 9u30 tot 17u30 en zaterdag van 10u tot 12u. Gesloten tijdens de schoolvakanties.
E-mail: bibliotheekgent@antroposofie.be

R. Steinerbibliotheek Antwerpen (onder beheer van Via Libra vzw)
Catalogus online te raadplegen via: https://www.steinerbibliotheekantwerpen.be
Gitschotellei 188
B-2140 Antwerpen
Tel.: 03/237 87 10 (enkel tijdens de openingsuren)
E-mail: bibliotheek@via-libra.be
Openingsuren: dinsdag van 10u tot 15u en vrijdag van 10.15u tot 15u en zaterdag van 10u tot 13u. Gesloten tijdens de schoolvakanties.

Deze bibliotheken zijn algemeen toegankelijk, ook voor mensen die geen lid zijn van de Antroposofische Vereniging. In beperkte mate kunnen hier ook nieuwe boeken worden aangekocht, gepubliceerd door de verschillende uitgeverijen die gespecialiseerd zijn in antroposofie of daarmee verwante onderwerpen.