Links

Artikels jeugdsectie Nederland

www.antroposofie.nl/vereniging/jongeren/jongleren

Youthsection international

www.youthsection.org


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910