Links

Artikels jeugdsectie Nederland

www.antroposofie.nl/vereniging/jongeren/jongleren

Youthsection international

www.youthsection.org


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner