Publications

Le journal des membres : “Anthroposophie Aujourd’hui”

Le journal des membres paraît trimestriellement en néerlandais et en français. Il offre une information sur les évènements, aussi bien nationaux qu’internationaux, qui surviennent dans le domaine anthroposophique, ainsi qu’un aperçu des activités nationales. Il est rédigé par une équipe avec mandat propre.


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis