Zintuigen en levensprocessen

Rudolf Steiner

 

Het onderwerp zintuigen neemt in het werk van Steiner een aparte plaats in. Hij onderscheidt naast de bekende zintuigen onder meer ook een spraakzin, een denkzin en een ik-zin en komt in totaal op twaalf zintuigen. Steiners zintuigleer is daarmee een klassiek voorbeeld van de manier waarop de antroposofie de grenzen van onze (wetenschappelijke) kennis probeert te verleggen. Omdat iedereen de activiteit van de zintuigen bij zichzelf kan observeren, is het tevens een on­derwerp waarbij we de uitspraken van Steiner zelf kunnen verifiëren. Het boek bevat in chro­no­logische volgorde de belangrijkste voordrachten die Steiner heeft gehouden over het onderwerp zintuigen, deels in relatie tot de levensprocessen in ons organisme. Daarbij komt ook de spe­ci­fieke rol die de zintuigen in de kunst spelen uitvoerig aan bod. In het nawoord gaat de kinderarts Edmond Schoorel uitvoerig in op de rol van de zintuigen en levensprocessen in het dagelijks le­ven, onder andere aan de hand van Steiners drie- en vierledige mensbeeld. Zintuigen en levens­processen is niet alleen aan te raden voor medici, pedagogen en kunstliefhebbers. Het levert aan iedereen uniek materiaal om zijn waarneming van de wereld te intensiveren en te ver­diepen.

 

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis