Ziekte en karma

Rudolf Steiner

Vaak kunnen we vragen horen als ‘Waarom hij, of zij? Waarom ik?’ Ziekte en dood zijn onlos­makelijk met ons leven verbonden. Steiner beschrijft vijf verschillende soorten ziekten: chro­ni­sche ziekten, acute ziekten, klierziekten, infectieziekten en karmische ziekten. Daarbij komen ook therapieën aan de orde.

Interessant is ook hoe de erfelijkheid en het karma zich verhouden.

Een prachtig boekje over ziekteprocessen en innerlijke wetmatigheden.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed