Ziekte en karma

Rudolf Steiner

Vaak kunnen we vragen horen als ‘Waarom hij, of zij? Waarom ik?’ Ziekte en dood zijn onlos­makelijk met ons leven verbonden. Steiner beschrijft vijf verschillende soorten ziekten: chro­ni­sche ziekten, acute ziekten, klierziekten, infectieziekten en karmische ziekten. Daarbij komen ook therapieën aan de orde.

Interessant is ook hoe de erfelijkheid en het karma zich verhouden.

Een prachtig boekje over ziekteprocessen en innerlijke wetmatigheden.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910