De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van de wereld – Samuel Jonas van der Sloot

De zeven rozenkruiserzegels – In ons ontstaat de toekomst van

de wereld – Samuel Jonas van der Sloot

De rozenkruiserzegels geven in de vorm van zeven afbeeldingen een samenvatting van de

Openbaring van Johannes. Rudolf Steiner introduceerde de zegels in de antroposofische beweging

op het congres van de Theosofische Vereniging, dat in 1907 plaatsvond in München. Hij had de

kunstenares Clara Rettich gevraagd om de zegels te schilderen. De zegels waren niet nieuw. In een

publicatie van de Franse occultist Eliphas Levi uit 1854 is bijvoorbeeld al een afbeelding van de

zegels te vinden.

Deze uitgave is ontstaan binnen de samenhang van de meditatiegroep van het Instituut voor Aether

Onderzoek en Technologie (IAOT), die van 2010 tot 2013 heeft gewerkt met de rozenkruiserzegels.

Daarbij werden allerlei eigen ervaringen opgedaan, waardoor onder andere de behoefte ontstond

om de beelden opnieuw te schilderen. Daar is de reeks van Bart Keer uit ontstaan.

Daarnaast ontstond de behoefte aan een tekst waarin de bronnen naast elkaar werden gezet en

verslag werd gedaan van de eigen ervaringen. Rudolf Steiner plaatst de beelden van de Openbaring

van Johannes in een groot, kosmisch ontwikkelingsverband dat uitmondt in de schepping van een

nieuwe hemel en aarde. De eigen ervaringen in de groep lagen op het vlak van de menskundige

benadering, waarin de zeven zegels uitbeeldingen zijn van de zeven aanrakingen van de mens door

God. Die twee standpunten zijn niet strijdig met elkaar. Ze vullen elkaar aan. Door de menskundige

benadering kunnen we de aanrakingen van God in onze tijd al in ons opnemen. Daardoor kunnen ze

werkzaam worden in de ontwikkeling van de mensheid en stap voor de stap de aarde omvormen tot

een nieuwe hemel en aarde: in ons ontstaat de toekomst van de wereld.

Met los uitneembare zegels in kleur van Bart Keer.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner