Zeker weten, denken loont! De weg naar een rijk oordeelsvermogen in puberteit en adolescentie – Wilbert Lambrechts en Herman Meyvis

 

Wat is steinerpedagogie in het middelbaar onderwijs? Wat wil de steinerpedagogie in

de leeftijdsfase van puberteit en adolescentie? Wat is er de finaliteit van ?

Dat wordt hier nagegaan met voorbeelden uit het literatuur- en

wetenschapsonderwijs, twee zwaartepunten uit een weliswaar veel breder aanbod.

Het gaat echter om meer: om dezelfde ontwikkelingsweg van het ontluikende eigen

denken doorheen deze verschillende vakken. De jonge mens vraagt nu vooral zijn

eigen denken en oordelen te kunnen en mogen ontwikkelen als een steeds dieper

reikende verbindingsmogelijkheid tussen zichzelf en de wereld.

De meetkundeleraar en zijn vier leerlingen in het wereldberoemde fresco De School

van Athene (Rafael, Rome, ca. 1508) tonen die weg. De vier leerlingen

vertegenwoordigen elk een stap op de weg van groeiend inzicht. Die gaat dan

geleidelijk en vanzelf over in het vermogen om (vrij) te kunnen handelen.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis