De wordende mens: een wonder! Een ouderavond met Rudolf Steiner – Rudolf Steiner

De wordende mens: een wonder! Een ouderavond met Rudolf Steiner – Rudolf Steiner

“We zouden willen dat er een atmosfeer van liefde leeft in iedere klas en dat

vanuit deze atmosfeer van liefde les mag worden gegeven.”

Rudolf Steiner over het wonder van de ontwikkeling van het kind, de band tussen

ouders en kind en over het hoe en waarom van het onderwijs dat hij ontwikkelde.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910