Woede

Rudolf Steiner

Woede, irritatie en ergernis zijn een realiteit in de ziel van veel mensen. Hoe ontstaan ze en hoe kunnen we die positief bekijken en hanteren?

Steiner beschrijft de innerlijke werking van woede en schetst het effect ervan op lichaam en ziel. Voorts belicht hij de werking ervan voorbij de grenzen van geboorte en dood – het karma.

Teksten om onze zelfkennis te verdiepen en om ermee in de wereld te werken.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910