Woede

Rudolf Steiner

Woede, irritatie en ergernis zijn een realiteit in de ziel van veel mensen. Hoe ontstaan ze en hoe kunnen we die positief bekijken en hanteren?

Steiner beschrijft de innerlijke werking van woede en schetst het effect ervan op lichaam en ziel. Voorts belicht hij de werking ervan voorbij de grenzen van geboorte en dood – het karma.

Teksten om onze zelfkennis te verdiepen en om ermee in de wereld te werken.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner