Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam

Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam

Een beschrijving van de meest gebruikt planten die bij uitwendige therapieën zoals baden, kompressen en massages, worden gebruikt, met foto’s. De werkzame stoffen, de verschijningsvorm, de relatie met de elementen én de toepassingen worden hier kort per plant beschreven.

Dit werkboek is een aanzet om planten, die gereld bij de uitwendige therapieën worden gebruikt, beter te leren kennen. Een groep verpleegkundigen heeft, samen met een arts, hun kennis en ervaring gebundeld in dit werkboek. Tijdens nascholingsdagen van de antroposofisch werkende verpleegkundigen zijn de aanvullingen in de tekst van deze tweede druk verwerkt.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis