Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam

Werkboek geneesplanten en hun toepassing in de uitwendige therapie – Joop van Dam

Een beschrijving van de meest gebruikt planten die bij uitwendige therapieën zoals baden, kompressen en massages, worden gebruikt, met foto’s. De werkzame stoffen, de verschijningsvorm, de relatie met de elementen én de toepassingen worden hier kort per plant beschreven.

Dit werkboek is een aanzet om planten, die gereld bij de uitwendige therapieën worden gebruikt, beter te leren kennen. Een groep verpleegkundigen heeft, samen met een arts, hun kennis en ervaring gebundeld in dit werkboek. Tijdens nascholingsdagen van de antroposofisch werkende verpleegkundigen zijn de aanvullingen in de tekst van deze tweede druk verwerkt.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed