Welkom op aarde! In verwachting met lichaam, ziel en geest

Erika Gradenwitz-Koehler

Dit boek bereidt je voor op zwangerschap en bevalling en gidst je er deskundig doorheen. Het stopt niet bij de geboorte maar begeleidt jullie als ouders ook de maanden daarna. Het boek voorziet je van de meest actuele informatie, op een beknopte en prettig leesbare manier. Naast al het praktische en medische is er ook aandacht voor de ziel. Daarvoor reikt Welkom op aarde! denkbeelden aan uit wetenschap, filosofie en verschillende religies.

Erika Gradenwitz-Koehler is getrouwd en moeder van een dochter en een zoon. Van beroep is zij diplomaat voor Nederland. Ze woonde eerder in Straatsburg, Moskou, Brussel en Washington en woont nu met haar gezin in Den Haag.

Erika heeft van jongs af aan de behoefte gevoeld bruggen te bouwen tussen mensen en wereldbeelden. Dit motief komt ook tot uitdrukking in dit boek, dat probeert de kloof te overbruggen tussen de biologische en de spirituele kijk op de geboorte van een mens.

 Rubriek 4

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis