Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff

Mede dankzij de belangeloze inzet van vertaalster Sari van Panhuys-Wagens­veld kon tussen alle bedrijven door ook nog het boekje Wat is antroposofie? verschijnen. Klein, maar fijn, dat is bij uitstek van toepassing op dit bijzondere werkje, dat Sergej Prokofieff al in 2004 schreef. Op zijn speciaal verzoek verschijnt het nu ook in een Nederlandse vertaling. In dit boekje zet Sergej Prokofieff in vijf korte, zeer compacte hoofdstukken uiteen wat zijns inziens de essentie van de antroposofie is. Anders dan andere auteurs die ook over dit onderwerp schreven, legt Sergej Prokofieff vooral de nadruk op de christologische kern van de antroposofie. Daarbij laat hij zien hoe de antroposofie in feite een opstandingswetenschap is, die haar wortels direct in het Mysterie van Golgotha heeft. Dankzij het feit dat hij rond de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw, na een tijd van zware innerlijke beproevingen, in de geest voor het Mysterie van Golgotha heeft gestaan, kon Rudolf Steiner deze wetenschap, en daarmee de weg naar de geestelijke wereld, voor alle mensen van onze tijd ontsluiten.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner