Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff

Wat is antroposofie? – Sergej O. Prokofieff

Mede dankzij de belangeloze inzet van vertaalster Sari van Panhuys-Wagens­veld kon tussen alle bedrijven door ook nog het boekje Wat is antroposofie? verschijnen. Klein, maar fijn, dat is bij uitstek van toepassing op dit bijzondere werkje, dat Sergej Prokofieff al in 2004 schreef. Op zijn speciaal verzoek verschijnt het nu ook in een Nederlandse vertaling. In dit boekje zet Sergej Prokofieff in vijf korte, zeer compacte hoofdstukken uiteen wat zijns inziens de essentie van de antroposofie is. Anders dan andere auteurs die ook over dit onderwerp schreven, legt Sergej Prokofieff vooral de nadruk op de christologische kern van de antroposofie. Daarbij laat hij zien hoe de antroposofie in feite een opstandingswetenschap is, die haar wortels direct in het Mysterie van Golgotha heeft. Dankzij het feit dat hij rond de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw, na een tijd van zware innerlijke beproevingen, in de geest voor het Mysterie van Golgotha heeft gestaan, kon Rudolf Steiner deze wetenschap, en daarmee de weg naar de geestelijke wereld, voor alle mensen van onze tijd ontsluiten.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed