Waarheid, schoonheid, goedheid

Rudolf Steiner

De drie grote idealen van de mensheid: het ware, het schone en het goede. Wat betekenen ze voor de mens van nu? Kunnen we met waarheidsliefde vooroordelen bestrijden? Hoe staan wij in verbinding met schoonheidszin?

Waaraan ontlenen de dingen hun waarheid, schoonheid en goedheid?

Het goede doen: uit gewoonte, uit vrees voor straf of om respect te krijgen. Wat is echte liefde voor het goede?

Echt inhoud geven aan deze drie idealen, dat is onze taak, aldus Rudolf Steiner.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910