Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Arjen Nijeboer

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen revolutionaire idealen, maar kernwaarden die de basis van de maatschappij kunnen vormen. Rudolf Steiners visie op een gezonde inrichting van de maatschappij is dan ook gebouwd op vrijheid, gelijkheid en broederschap.  In die visie verbond hij elk van de drie idealen met een ’eigen’ gebied in de maatschappij:

* vrijheid in het geestesleven (het gebied van o.m. onderwijs, kunst, wetenschap, religie)

* gelijkheid in het rechtsleven (het gebied van staat en politiek)

* broederschap in het gebied van de economie.

Door deze drie gebieden van elkaar te onderscheiden en zich naar hun eigen aard te laten ontwikkelen, kunnen vrijheid, gelijkheid en broederschap, ieder in het eigen gebied, tot leven komen.

In deze uitgave wordt de sociale driegeleding, Rudolf Steiners visie op de inrichting van de maatschappij, helder uiteengezet. Vervolgens wordt getoond hoe je vanuit deze visie kunt kijken naar actuele vraagstukken, zoals de financiële crisis, het basisinkomen, de Europese Unie en de afbrokkelende geloofwaardigheid van de parlementaire democratie.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed