Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Vrijheid, gelijkheid en broederschap – Grondslagen voor de maatschappij van morgen

Arjen Nijeboer

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn geen revolutionaire idealen, maar kernwaarden die de basis van de maatschappij kunnen vormen. Rudolf Steiners visie op een gezonde inrichting van de maatschappij is dan ook gebouwd op vrijheid, gelijkheid en broederschap.  In die visie verbond hij elk van de drie idealen met een ’eigen’ gebied in de maatschappij:

* vrijheid in het geestesleven (het gebied van o.m. onderwijs, kunst, wetenschap, religie)

* gelijkheid in het rechtsleven (het gebied van staat en politiek)

* broederschap in het gebied van de economie.

Door deze drie gebieden van elkaar te onderscheiden en zich naar hun eigen aard te laten ontwikkelen, kunnen vrijheid, gelijkheid en broederschap, ieder in het eigen gebied, tot leven komen.

In deze uitgave wordt de sociale driegeleding, Rudolf Steiners visie op de inrichting van de maatschappij, helder uiteengezet. Vervolgens wordt getoond hoe je vanuit deze visie kunt kijken naar actuele vraagstukken, zoals de financiële crisis, het basisinkomen, de Europese Unie en de afbrokkelende geloofwaardigheid van de parlementaire democratie.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis