Vrij, gelijk & samen. Op weg naar een betere wereld

Rudolf Steiner

De betekenis van het sociale gedachtegoed van Rudolf Steiner strekt zich verder uit dan de mensen die zich, om welke reden dan ook, met de antroposofie verbonden voelen. Om dit gedachtegoed op zijn betekenis te kunnen beoordelen, is het niet nodig antroposoof te zijn of te worden.

De sociale driegeleding, de term waarmee dit gedachtegoed wordt aangeduid, verkondigt geen wereldbeeld of levensbeschouwing maar doet slechts een beroep op een helder denken over de grote vraagstukken van deze tijd.

De sociale driegeleding ”wil alleen wijzen op die speciale manier, waarop mensen in het openbare leven met elkaar kunnen samenwerken, zodat tegenover de krachten van de afbraak, die van wederopbouw en nieuwe ontwikkelingen, gesteld kunnen worden”, zoals Rudolf Steiner in deze uitgave opmerkt.

In de twee in deze uitgave opgenomen voordrachten schetst hij het perspectief voor ieder die zich op een positieve manier wil inzetten om, in welk levensgebied dan ook, bij te dragen aan een wereld waarin mensen elkaar, in de volle betekenis van het woord, ’recht’ doen.

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner