Voedsel voor de ziel – De geestelijke waarde en werking van voedingsmiddelen – Heinz Grill

Voedsel voor de ziel – De geestelijke waarde en werking van voedingsmiddelen – Heinz Grill

Je bent niet wat je eet, je bent hoe je je tot voedsel verhoudt. Het eerste boek dat diepgaand een

relatie legt tussen voeding en geestelijke ontwikkeling. Een uitgebreide duiding van alle belangrijke

voedingsmiddelen en hun spirituele betekenis. De mens is niet zozeer wat hij eet, hij is hoe hij zich

tot voedsel verhoudt. Eten neemt een centrale plaats in ons leven in, maar we benaderen het vaak

als een bijzaak of als een hoeveelheid calorieën. Hoe we ons verhouden tot voedsel is essentieel voor

onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hoe meer we leren over de vele aspecten van voeding

des te subtieler zullen we op voedsel reageren en zal het ons in ons welzijn steeds meer tot hulp en

ondersteuning worden. In ‘Voedsel voor de ziel’ wordt van de grote voedselgroepen uitgelegd wat

hun spirituele betekenis is.

Recensie(s)

De spiritueel leraar en natuurarts legt uit welke rol voeding speelt bij onze lichamelijke en geestelijke

gezondheid. Het zijn niet alleen de calorieën die je eet maar het heeft ook invloed op en samenhang

met je ziel en geest. Vanuit de geestelijke waarde van voeding (filosofisch en antroposofisch) wordt

deze visie uitgelegd. Het gaat dus niet over voeding, maar over de leefwijze die bepalend is voor je

welzijn. Geschreven voor een ieder die geïnteresseerd is in een andere benadering van de rol van

voeding bij gezondheid. Een leuk geschreven boekje dat snel weg leest. Achterin beknopte informatie

over de auteur.

P.D. Sijtsma-Rietberg

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910