Verborgen vermogens en geheime genootschappen – Rudolf Steiner

Verborgen vermogens en geheime genootschappen – Rudolf Steiner

Krachten die in het sociale leven of in de economie werken? Geheime genootschappen? Steiner

benoemt ze soms anders en karakteriseert de machtige verborgen krachten waardoor individuen en

mensengemeenschappen worden beïnvloed. Wie zien in hoe er wordt gemanipuleerd. Het oosten,

midden en westen krijgen door deze inzichten een totaal andere dimensie. Politiek en

machtsverhoudingen kunnen beter worden doorzien.

We krijgen er zicht op wat in de wereld ziekmakend en wat gezond makend is.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910