VERBINDING MET DE GESTORVENEN – Het belang van wederzijdse ondersteuning – Renée Zeylmans

 

In deze tijd hebben wij de opgave een brug te bouwen naar het geestelijke rijk waar

de gestorvenen leven. Die hemel is niet ver weg, maar bevindt zich om ons heen.

Onze overleden dierbaren zijn dus vlakbij ons. Het is van levensbelang om ons

bewust te worden van deze omstandigheid. Alle gestorvenen hebben behoefte aan

contact en ondersteuning van onze kant, maar zij zijn zelf ook in staat om ons te

helpen en bij te staan. De ondersteuning is dus wederzijds. Als wij straks bewoners

zullen zijn van de geestelijke wereld, ons thuisland, verlangen we op onze beurt naar

wederzijds contact met onze naasten op aarde.

Ook de huidige situatie in de wereld vraagt om hulp vanuit de geestelijke wereld.

Doorzien we voldoende welke machten proberen ons verder te verstrikken in de

eenzijdigheid van een aards, materialistisch bestaan? Zijn we voldoende in staat om

de hulp van de goede geestelijke machten actief in te roepen? Om na ons sterven

onder leiding van hogere wezens zinvol bij te kunnen dragen aan goede aardse

omstandigheden, is het noodzakelijk om ons nu vertrouwd te maken met de

ontwikkelingen op aarde en hoe die samenhangen met omstandigheden aan de

andere zijde van het bestaan.

In dit boek probeer ik een stukje van die brug te bouwen, door iets van de

geestelijke wereld waar onze gestorvenen verblijven ‘zichtbaar’ te maken.

Je hoeft dit boek niet per se van begin tot eind te lezen, de hoofdstukken kun je ook

heel goed los van elkaar tot je nemen. Zoals alle boekjes in deze serie eigenlijk

meditatieboekjes zijn.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner