Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner

Kunnen we Jezus onderscheiden van Christus? Hoe moeten we de evangeliën beoordelen? Aller­eerst beschrijft Steiner het onderzoek naar de historische Jezus. Hij kenschetst de oude mysteriën en welke soorten mysteriën er waren.

Door het inzicht in Isis en Osiris, in de Griekse mysteriën en de Mithras-mysteriën wordt er voor ons licht geworpen op het mysterie van Golgotha.

Van groot belang is de geweldige ervaring van Paulus voor Damascus. En hoe wij moderne men­sen Christus’ wederkomst kunnen beleven. Zo kan men de mens Jezus leren onderscheiden van Christus, de godszoon.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner