Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner

Kunnen we Jezus onderscheiden van Christus? Hoe moeten we de evangeliën beoordelen? Aller­eerst beschrijft Steiner het onderzoek naar de historische Jezus. Hij kenschetst de oude mysteriën en welke soorten mysteriën er waren.

Door het inzicht in Isis en Osiris, in de Griekse mysteriën en de Mithras-mysteriën wordt er voor ons licht geworpen op het mysterie van Golgotha.

Van groot belang is de geweldige ervaring van Paulus voor Damascus. En hoe wij moderne men­sen Christus’ wederkomst kunnen beleven. Zo kan men de mens Jezus leren onderscheiden van Christus, de godszoon.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed