Van Jezus naar Christus

Rudolf Steiner

Kunnen we Jezus onderscheiden van Christus? Hoe moeten we de evangeliën beoordelen? Aller­eerst beschrijft Steiner het onderzoek naar de historische Jezus. Hij kenschetst de oude mysteriën en welke soorten mysteriën er waren.

Door het inzicht in Isis en Osiris, in de Griekse mysteriën en de Mithras-mysteriën wordt er voor ons licht geworpen op het mysterie van Golgotha.

Van groot belang is de geweldige ervaring van Paulus voor Damascus. En hoe wij moderne men­sen Christus’ wederkomst kunnen beleven. Zo kan men de mens Jezus leren onderscheiden van Christus, de godszoon.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner