Uitwendige therapie in de oncologische zorg – Heilzame toepassingen uit de antroposofische verpleegkundige zorg

Toke Bezuijen

De ziekte kanker en de behandelingen die op een diagnose volgen, hebben grote gevolgen voor een patiënt. Eerst moet hij of zij de diagnose verwerken en dan volgt vaak een operatie, chemo­therapie of bestraling. Dat grijpt diep in, zowel lichamelijk als geestelijk. Het boek “Uitwendige therapie in de oncologische zorg” laat zien hoe deze therapie ondersteuning biedt bij problemen van lichamelijke aard zoals pijn, obstipatie, krampen, prikkelhoest, slechte slaap, enzovoort. Daarnaast biedt uitwendige therapie rust en warmte die een patiënt helpen tijdens het doormaken van het ziekteproces.

 

Uitwendige therapie is een verzamelnaam voor toepassingen die van buitenaf, via de huid, in­vloed beogen op de gezondheidsprocessen van de mens. Zij omvat therapeutische inwrijvingen, baden en wikkels waarmee geneeskrachtige substanties op de huid aangebracht worden, zoals antroposofische geneesmiddelen (oliën, zalven).

 

Het boek “Uitwendige therapie in de oncologische zorg” heeft als ondertitel “Heilzame toepas­singen uit de antroposofische verpleegkundige zorg”. In het eerste deel van het boek beschrijft de auteur Toke Bezuijen de oorsprong en ontwikkeling van uitwendige therapie, en hoe uitwendige therapie ingrijpt op het fysieke en psychische van de mens. Daarna volgt een beschrijving van de vier fases in een oncologisch ziekteverloop, inclusief een uitleg over wat de uitwendige therapie zowel daarin als in de rouwverwerking kan betekenen.

Het tweede deel bevat een zeer uitgebreid repertorium. Daarin worden concrete toepassingen beschreven in relatie tot veel voorkomende ziekteklachten rond kanker. Het boek besluit met een literatuuroverzicht.

 

“Uitwendige therapie in de oncologische zorg” richt zich op verpleegkundigen, artsen en therapeuten. Maar ook mantelzorgers die direct betrokken zijn bij de zorg vinden er ideeën en mogelijkheden die zij, eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige of arts, kunnen toepassen.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis