Theorie U in teams – Clarine Campagne

Theorie U in teams – Clarine Campagne

Veel mensen hebben weleens gehoord van Theorie U en zouden ermee aan het werk willen. Zij

hebben ideeën over wat er in hun werkomgeving echt moet worden veranderd. Zij voelen de

noodzaak om zelf verantwoordelijkheid te nemen: voor het werk, voor hun eigen idealen en voor de

kwaliteit van het samenwerken. En zij willen werken vanuit hun hele mens-zijn. Theorie U is een

visie en werkwijze die daartoe oproept. Het vraagt je buiten de gebaande paden te treden,

werkelijk te luisteren en je te openen voor de beste toekomstmogelijkheid in een situatie. Dit boek

beschrijft Theorie U in essentie en helpt je vervolgens praktisch op weg om met je team een

veranderproces op gang te brengen. Het inspireert door de praktische werkvormen en roept je op

om al doende Theorie U duurzaam in je eigen werkpraktijk te integreren.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed