De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het

huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging voor

religieuze vernieuwing.

In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de

sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van de volwassene: de

mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het 'vernieuwde

biechtsacrament' genoemd) en het huwelijk.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis