De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het

huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging voor

religieuze vernieuwing.

In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de

sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van de volwassene: de

mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het 'vernieuwde

biechtsacrament' genoemd) en het huwelijk.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

 

 

– De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910