De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

De sacramenten van het altaar, het gesprek, het

huwelijk – Marianne de Nooij e.a.

Het voltrekken van de sacramenten staat centraal in de Christengemeenschap – Beweging voor

religieuze vernieuwing.

In een reeks van drie informatieve boekjes worden achtergronden en dagelijkse praktijken van de

sacramenten belicht. Dit tweede deel gaat over de sacramenten in het leven van de volwassene: de

mensenwijdingsdienst, de priesterwijding, het sacrament van het gesprek (ook wel het 'vernieuwde

biechtsacrament' genoemd) en het huwelijk.

« Terug


Er zouden artikelen moeten verschijnen vanuit de meest verschillende standpunten, dat het eenvoudigweg van grote betekenis is voor het kind wanneer het pas tussen het achtste en negende levensjaar echt leert lezen. Men kan daar als voorbeeld aanhalen dat Goethe vóór zijn negende jaar niet kon lezen of schrijven … en dat daartegenover mensen die uiteindelijk zwakzinnig zijn geworden al op hun vierde, vijfde jaar konden lezen en schrijven.

– Rudolf Steiner – Bron: GA 300b – Ergänzungen zu den pädagogischen Grundkursen – Dornach, 15 maart 1922