Ruimte voor kinderen – Thomas Höfer in gesprek met Henning Kohler

Thomas Höfer

Onderwijs en opvoeding zijn al enkele eeuwen gebaseerd op de gedachte dat het opgroeiende kind van alles moet aan- en afleren, het kind moet worden voorbereid op de moderne beschaving.

De omstandigheden waarin kinderen in onze tijd opgroeien zijn echter radicaal veranderd ten opzichte van de tijd waarin onze praktijk van opvoeden en onderwijzen gestalte kreeg. Het moderne kind groeit op in het strakke keurslijf van de moderne samenleving.

Zo mist het kind een veelvoud van belangrijke elementaire ervaringen: het ontmoet domweg niet meer de omgeving en omstandigheden waarin het deze ervaringen kan opdoen. Maar het doormaken van deze ervaringen is van vitaal belang voor de gezonde ontwikkeling van het kind.

Voor Henning Köhler ligt hierin een belangrijke oorzaak voor het feit dat we in onze tijd steeds vaker te maken krijgen met zogenaamd ‘afwijkende’ kinderen: het onderwijs en onze gedachten over wat opvoeden betekent, sluiten niet meer aan op de wereld waarin het kind opgroeit.

In het gesprek in dit boekje houdt hij een ernstig maar hoopvol pleidooi om het tij te keren.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis