Religieuze stromingen – Jahwe – Mohammed – Boeddha – Christus

Religieuze stromingen – Jahwe – Mohammed – Boeddha – Christus – Rudolf Steiner

Als we de karakteristieken van de religies willen doorgronden, dan moeten we naar de verschillen kijken. Meer dan naar de overeenkomsten; dan wordt vaak geconcludeerd dat de religies allemaal gelijk zijn. Maar, het boeddhisme, wat maakt dat zo anders dan het christendom? En de islam?

Deze voordrachten geven inzicht in de wezenskenmerken van de diverse wereldreligies.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner