Prometheus

Mieke Mosmuller

De Goden hadden Prometheus, zoon van Iapetos en Klymene, lief vanwege zijn vermogen tot ‘voor-denken’, zijn wijsheid, kunst en kracht.

Toch maakte hij zich gehaat omdat hij aan de alwetendheid van de Goden twijfelde…

Prometheus is het beeld voor de zelfstandige denker, die zijn grenzen leert kennen.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner