Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes

Autobiografie, die de lezer deelgenoot maakt van een bewogen leven. Ook de dramatische perio­des worden met relativerende humor opgetekend. De auteur laat zien dat het priesterberoep wel­is­waar heilig is, de priester zelf bij lange na nog niet.

Zowel tijdloos als actueel is het thema hoe oorlogsleed en haatgevoelens kunnen worden omge­vormd tot respect en genegenheid.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner