Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes

Autobiografie, die de lezer deelgenoot maakt van een bewogen leven. Ook de dramatische perio­des worden met relativerende humor opgetekend. De auteur laat zien dat het priesterberoep wel­is­waar heilig is, de priester zelf bij lange na nog niet.

Zowel tijdloos als actueel is het thema hoe oorlogsleed en haatgevoelens kunnen worden omge­vormd tot respect en genegenheid.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910