Priester, goochelaar en gewoon mens

Maarten Udo de Haes

Autobiografie, die de lezer deelgenoot maakt van een bewogen leven. Ook de dramatische perio­des worden met relativerende humor opgetekend. De auteur laat zien dat het priesterberoep wel­is­waar heilig is, de priester zelf bij lange na nog niet.

Zowel tijdloos als actueel is het thema hoe oorlogsleed en haatgevoelens kunnen worden omge­vormd tot respect en genegenheid.

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed