Paaszaterdag – De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg – Judith von Halle

Paaszaterdag – De afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg –
Judith von Halle

Judith von Halle richt de geestelijke blik op het inwendige van de aarde,
die zelf een levend organisme is en als een spiegel de zielentoestanden
van de mensheid uit het verleden, het heden en de toekomst
weergeeft.
Uitgaande van de aanduidingen van Rudolf Steiner over het inwendige
van de aarde wordt de gang van Christus op Paaszaterdag door de
verschillende aardlagen gevolgd. Daarbij wordt ook de oorzaak van de
drie aardbevingen in de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag van het
keerpunt der tijden onthuld, wat samenhangt met het verzet van de
antichrist.
Het geheim van de hellevaart door de negen aardlagen kan parallel
gezien worden aan de inwijdingsweg van zeven stappen.
Op deze noodzakelijke afdaling in het geestelijke aarde-organisme komt
de geestesleerling niet alleen het wezen van de antichrist tegen, maar onder andere ook de
geboorteplaats van de graalschaal.

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis