Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff – Jansen Ton, Selg Peter

In dit boekje wordt vanuit verschillende invalshoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als geesteswetenschapper. Daarbij komen niet alleen herinneringen aan zijn persoon en zijn voordrachten aan bod, maar wordt ook zijn innerlijke ontwikkelingsweg beschreven, zoals hij die zelf zag. Ook wordt getracht een antwoord te geven op de vraag waarin de voornaamste betekenis van Prokofieffs leven en werk lag. Met diverse afbeeldingen van Sergej Prokofieff als kind, jongeman en volwassene.

Deel I: Ton Jansen, Op de bres voor de waarheid

  1. 1: Mijn ontmoetingen met Sergej Prokofieff
  2. 2: Levensloop
  3. 3: Christuszoeker en Michaëldienaar

Deel II: Peter Selg, Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff (herdenkingsrede)

Bijlagen:

Autiobiografische schets van Sergej Prokofieff; brieven van Sergej Prokofieff van 2013 en 2013 aan de leden van de AAV; interview van Sergej Prokofieff met WAZ; voorwoord van Marie Steiner bij de eerste uitgave van de stenogrammen van de Kerstconferentie; verslag uitvaart Sergej Prokofieff; kort overzicht van leven en werk van Sergej Prokofieff

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis