Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff – Jansen Ton, Selg Peter

In dit boekje wordt vanuit verschillende invalshoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als geesteswetenschapper. Daarbij komen niet alleen herinneringen aan zijn persoon en zijn voordrachten aan bod, maar wordt ook zijn innerlijke ontwikkelingsweg beschreven, zoals hij die zelf zag. Ook wordt getracht een antwoord te geven op de vraag waarin de voornaamste betekenis van Prokofieffs leven en werk lag. Met diverse afbeeldingen van Sergej Prokofieff als kind, jongeman en volwassene.

Deel I: Ton Jansen, Op de bres voor de waarheid

  1. 1: Mijn ontmoetingen met Sergej Prokofieff
  2. 2: Levensloop
  3. 3: Christuszoeker en Michaëldienaar

Deel II: Peter Selg, Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff (herdenkingsrede)

Bijlagen:

Autiobiografische schets van Sergej Prokofieff; brieven van Sergej Prokofieff van 2013 en 2013 aan de leden van de AAV; interview van Sergej Prokofieff met WAZ; voorwoord van Marie Steiner bij de eerste uitgave van de stenogrammen van de Kerstconferentie; verslag uitvaart Sergej Prokofieff; kort overzicht van leven en werk van Sergej Prokofieff

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner