Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff

Op de bres voor de waarheid – Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff – Jansen Ton, Selg Peter

In dit boekje wordt vanuit verschillende invalshoeken een beeld geschetst van de onlangs overleden Sergej Prokofieff, als mens en als geesteswetenschapper. Daarbij komen niet alleen herinneringen aan zijn persoon en zijn voordrachten aan bod, maar wordt ook zijn innerlijke ontwikkelingsweg beschreven, zoals hij die zelf zag. Ook wordt getracht een antwoord te geven op de vraag waarin de voornaamste betekenis van Prokofieffs leven en werk lag. Met diverse afbeeldingen van Sergej Prokofieff als kind, jongeman en volwassene.

Deel I: Ton Jansen, Op de bres voor de waarheid

  1. 1: Mijn ontmoetingen met Sergej Prokofieff
  2. 2: Levensloop
  3. 3: Christuszoeker en Michaëldienaar

Deel II: Peter Selg, Het levenswerk van Sergej O. Prokofieff (herdenkingsrede)

Bijlagen:

Autiobiografische schets van Sergej Prokofieff; brieven van Sergej Prokofieff van 2013 en 2013 aan de leden van de AAV; interview van Sergej Prokofieff met WAZ; voorwoord van Marie Steiner bij de eerste uitgave van de stenogrammen van de Kerstconferentie; verslag uitvaart Sergej Prokofieff; kort overzicht van leven en werk van Sergej Prokofieff

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed