Natuurwezens – Hans Stolp

In de afgelopen decennia treden er steeds meer mensen naar voren die over hun

ervaringen met natuur- of elementenwezens spreken. Deze wezens werken in het

verborgene aan de natuur. Door zijn intellectuele ontwikkeling is de mens zijn

vroegere verbinding met de natuurwezens verloren. Nu is het aan de orde om een

nieuwe, bewuste verbinding met deze wezens te leggen: zij wachten op ons.

Dat is des te belangrijker nu er, zoals Rudolf Steiner al aanduidde, een nieuwe groep

natuurwezens gevormd is die zich met Christus verbonden heeft.

Inhoud:

Inleiding

Op zoek naar een nieuwe verbinding

De voorlopers

Wat zijn natuurwezens nu eigenlijk?

Hoe krijg je contact met natuurwezens?

De vele verschillende natuurwezens

De natuurwezens en de plantenwereld

Christus wordt de Heer van de natuurwezens

De Christus-natuurwezens

Beslissende veranderingen

Contact met natuurwezens

De natuurwezens wachten vol verlangen

« Terug


Geleid worden door een ster wil niets anders zeggen dan de ziel zelf als een ster zien.

– Rudolf Steiner