Natuurwezens – Hans Stolp

In de afgelopen decennia treden er steeds meer mensen naar voren die over hun

ervaringen met natuur- of elementenwezens spreken. Deze wezens werken in het

verborgene aan de natuur. Door zijn intellectuele ontwikkeling is de mens zijn

vroegere verbinding met de natuurwezens verloren. Nu is het aan de orde om een

nieuwe, bewuste verbinding met deze wezens te leggen: zij wachten op ons.

Dat is des te belangrijker nu er, zoals Rudolf Steiner al aanduidde, een nieuwe groep

natuurwezens gevormd is die zich met Christus verbonden heeft.

Inhoud:

Inleiding

Op zoek naar een nieuwe verbinding

De voorlopers

Wat zijn natuurwezens nu eigenlijk?

Hoe krijg je contact met natuurwezens?

De vele verschillende natuurwezens

De natuurwezens en de plantenwereld

Christus wordt de Heer van de natuurwezens

De Christus-natuurwezens

Beslissende veranderingen

Contact met natuurwezens

De natuurwezens wachten vol verlangen

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis