Natuurwezens – Hans Stolp

In de afgelopen decennia treden er steeds meer mensen naar voren die over hun

ervaringen met natuur- of elementenwezens spreken. Deze wezens werken in het

verborgene aan de natuur. Door zijn intellectuele ontwikkeling is de mens zijn

vroegere verbinding met de natuurwezens verloren. Nu is het aan de orde om een

nieuwe, bewuste verbinding met deze wezens te leggen: zij wachten op ons.

Dat is des te belangrijker nu er, zoals Rudolf Steiner al aanduidde, een nieuwe groep

natuurwezens gevormd is die zich met Christus verbonden heeft.

Inhoud:

Inleiding

Op zoek naar een nieuwe verbinding

De voorlopers

Wat zijn natuurwezens nu eigenlijk?

Hoe krijg je contact met natuurwezens?

De vele verschillende natuurwezens

De natuurwezens en de plantenwereld

Christus wordt de Heer van de natuurwezens

De Christus-natuurwezens

Beslissende veranderingen

Contact met natuurwezens

De natuurwezens wachten vol verlangen

« Terug


Ik geloof dat het voor onze ontwikkelingsweg van belang is dat je vragen durft te stellen en dat je die vragen durft vol te houden, durft vast te houden. Want vragen is het enige dat je verder brengt. Voor mij is een vraagstelling veel belangrijker dan het vinden van een antwoord, want de vraag brengt je op een weg, die je op dingen brengt die anders zijn dan het antwoord dat je aanvankelijk dacht te kunnen geven.

– Bernard Lievegoed