Na de dood – Hoe bereiden we ons voor op het leven na dit leven?

Renée Zeylmans

Is er leven na dit leven of eindigt het allemaal op het moment dat wij sterven?

Er zijn levensbeschouwingen en culturen die leren dat het bestaan niet ophoudt na de dood. In onze westerse cultuur echter gaan velen er vanuit dat alles eindigt met de fysieke dood. Vaak ook hoor je zeggen: Ik zie het wel als het zover is.

En als ons bestaan na de dood toch een vervolg krijgt? Kunnen we dat dan na het sterven wel waarnemen? Hoe kunnen we herkennen wat we niet kennen?  En zouden we ons dan niet op die ‘reis’ willen voorbereiden?

Renée Zeylmans, psychosociaal therapeut en auteur van boeken over stervens- en rouwbegeleiding, heeft zich lang verdiept in de vraag of er leven na dit leven is. In dit boek wil zij haar bevindingen delen met de lezer. Om het onbekende herkenbaar te maken en dichterbij te brengen. Om vertrouwd te maken wat ons vreemd is…

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910