Het mysterie leiderschap – Adriaan Bekman

Het mysterie leiderschap – Adriaan Bekman

Leiderschap is een mysterie, een gemeenschapsmysterie.

Het is verbonden met de oeroude vragen naar onze oorsprong, onze ziel, onze

vrijheid of voorbestemd zijn, morele vragen. Leiderschap raakt het hart van het

bestaan. Het is een existentieel vraagstuk, een existentieel proces waarin wij als

mens kunnen opstaan. Ieder van ons die wil, kan deel zijn van het

leiderschapsproces.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner