Over het mysterie van het Boze – In dialoog met het boek ‘De aardse en de kosmische mens’

Over het mysterie van het Boze – In dialoog met het boek ‘De

aardse en de kosmische mens’ van Bruno Skerath – Christine

Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem

Het thema van het Boze is actueler dan ooit. Dagelijks worden we er in de media mee

geconfronteerd, vaak met alle gruwelijke details. Dit roept bij velen van ons vragen op

zoals: Waarom gebeurt dit? Wat is de zin van dit alles? Hoe moeten we hiermee

omgaan? Vaak overvalt ons ook een gevoel van sterk onbehagen en onmacht. Vanuit de

diepten van ons wezen zoeken we naar antwoorden in het half dromende besef dat deze

antwoorden slechts voorlopig kunnen zijn. Het boze is een kosmisch mysterie en een

mysterie is nooit helemaal te doorgronden. Dit betekent echter niet dat we moeten

resigneren. Elk moeizaam verworven inzicht, elk lichten van een tipje van de sluier

brengt ons een stap verder op onze kosmische pelgrimsweg.

Deze en misschien nog meer persoonlijke motieven zullen Bruno Skerath wellicht

aangezet hebben om zijn studie te ondernemen. Nochtans heeft deze studie bij veel

lezers ook veel vragen opgeworpen. De vier auteurs proberen desbetreffend duidelijkheid

te verschaffen.

Het boek is een uitgave van Via Libra en is ook te koop in onze bib.

« Terug


Être guidé par une étoile ne signifie rien d’autre que de percevoir l’âme elle-même sous l’apparence d’une étoile.

– Rudolf Steiner