Mondriaan en Steiner – wegen naar nieuwe beelding – Jacqueline van Paaschen

Mondriaan en Steiner – wegen naar nieuwe beelding –
Jacqueline van Paaschen

Steiners esoterische visie is tot op heden als bron vrijwel veronachtzaamd in kunsthistorische
beschouwingen over Mondriaan. Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van de originele bundel
transcripties van de voordrachten die Steiner in 1908 in Nederland hield en deel uitmaakte van de
nalatenschap van Mondriaan. Van belang is dat Mondriaan Steiners voordrachten niet alleen
koesterde maar ook van potloodmarkeringen voorzag. In het onderzoek zijn deze voordrachten
verbonden aan Mondriaans creatieve zoektocht naar abstractie.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner