Met de doden leven

Arie Boogert

Met de doden leven Hoe kunnen we vanuit ons bewustzijn, in de geest de brug slaan naar de gestorvenen met wie wij de geestelijke dimensie van ons bestaan delen? Hoe bereiken wij hen? Arie Boogert laat in dit boek zien welke weg hiertoe bewandeld kan worden. Het boek bevat naast veel verhelderende ervaringen van tijdgenoten ook concrete oefeningen, gebeden en meditaties, die ons kunnen helpen een duurzame en bewuste verbinding op te bouwen met degenen met wie we nog altijd nauwe banden hebben.

Arie Boogert (1933) groeide op in Nederlands Oost-Indië. Hij studeerde aan het seminarie van de Christengemeenschap in Stuttgart. Sinds 1959 is hij geestelijke in De Christengemeenschap en heeft hij op verschillende plaatsen in Europa gewerkt. Vanaf 1989 was hij werkzaam in Sydney, Australië en in Denver (Colorado) en Boston (Massachusetts) in de VS. Sinds 2008 woont hij weer in Nederland.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910