Menskunde – Hartmann Otto J

Menskunde – Hartmann Otto J.

De Nederlandse vertaling van Otto J. Hartmanns Menschenkunde verwoordt en

belicht de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunde. Antroposofische

geneeskunde is gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner en de Nederlandse arts

Ita Wegman. Het uitgangspunt is dat alle levende wezens behalve een fysiek

lichaam ook een levenskrachtenlichaam (etherlichaam) en een ziel hebben, en dat

alleen de mens een vierledig wezen is met een geestelijke kern. Wij mensen

dragen een geestelijke kern die wordt uitgedrukt in ons ‘ik’. Dankzij deze

geestelijke kern kunnen wij zin geven aan ons leven, vormen wij gedachten, en

hebben wij zelfbewustzijn.

De mens omvat de minerale wereld, de plantenwereld en de dierenwereld in

zichzelf. In dit boek wordt helder uiteengezet wat de onderlinge samenhang van

mineralen, planten en dieren is en hoe deze drie werelden zich verhouden tot de

mens en de geestelijke wereld van de mens.

Menskunde is een basisboek voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheid.

Voor studenten van de verschillende antroposofische opleidingen kan dit boek een

leidraad zijn bij het bestuderen van het werk van Rudolf Steiner.

De vreemdewoordenlijst achter in het boek is een handig instrument voor wie niet

thuis is in medische en biologische termen.

« Terug


Wij leven in een tijd die het noodzakelijk maakt dat wij ontwaken.

– Rudolf Steiner