Meditaties over onmacht

Meditaties over onmacht

Christine Gruwez

Het thema van dit boek is de onmacht die ieder van ons te beurt valt bij het volgen van het nieuws, de ellende in de wereld. Christine Gruwez schrijft hierover met liefde, passie, overgave, maar vooral met veel doorzicht in de natuur en de aanleg van de hedendaagse mens.

Zij geeft geen voorschriften of oplossingen, stippelt geen route uit, maar vertelt via talloze verhalen en anekdotes, passages uit filosofie en psychologie hoe wij met die onmacht kunnen leren omgaan. Of liever: hoe je die onmacht kunt ‘in’gaan, er middenin gaan staan en die handeling zelf ervaren als een bevrijding.

Uit de inleiding:

‘Dit boek gaat over onmacht. Anders gezegd: over hoe je tijdgenoot kan worden. Aangeraakt worden door de tijd waarin je leeft, breekt je open voor het ervaren van onmacht. Onmacht is een van de meest absolute ervaringen die iemand te beurt kan vallen. In zekere zin valt de ervaring van onmacht te vergelijken met de ervaring van liefde: beide nemen totaal bezit van je. Er is geen voorgeschreven route, geen gids, geen handboek. Geen model, geen voorbeelden in de zin van een na te volgen parcours.

Je kunt de onmacht echter ook zo aangaan dat dit een weg opent naar wat in jezelf onvrij/gebonden is. Dan is het niet een bevrijden uit maar een vrij-worden in. In de onmacht staan maakt je vrij. Ingaan in je onmacht kan iets nieuws doen ontstaan. Je wordt van mens tot medemens. De richting die je dan inslaat is de enige die in de zin van het nieuwe verder kan voeren.

Van dit absolute gaat een appèl uit. Op voorwaarde dat je de mogelijkheid vindt om het aan te kijken. Dit is het ‘moment van de onmacht’. Een direct appèl aan datgene in mij dat in staat is dit appèl te beantwoorden. Ik kijk niet de andere kant op, maar kijk de onmacht in mij aan.’

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner