Meditatie – Een inleiding

Ernst Katz

In deze openbare voordracht, die Ernst Katz in 1974 hield voor de Anthroposophical Society in Amerika te New York, geeft de auteur op beknopte en heldere wijze antwoorden op vragen die verbonden zijn met het thema meditatie. Vragen als: wat wil je met meditatie bereiken? Heb je een leermeester of goeroe nodig? Hoe kun je je het beste voorbereiden?

« Terug


Hoe vaak komt het niet voor dat de mensen niet duidelijk zien wat werkelijkheid is, maar wat ze graag zouden willen zien. In hoeveel gevallen geloven de mensen iets, niet omdat ze iets begrijpen, maar omdat ze graag iets willen geloven. Of wat voor vergissingen ontstaan er niet omdat men een zaak niet grondig onderzoekt maar een overhaast oordeel vormt. Al deze oorzaken van vergissingen in het dagelijks leven kunnen bijna tot in het oneindige worden vermeerderd. Hoezeer spelen ons partijdigheid, hartstocht enzovoort, niet parten ten aanzien van ons gezonde oordeelsvermogen!

– Rudolf Steiner – Bron: GA 12 – Die Stufen der höheren Erkenntnis