Liefde en erotiek

Rudolf Steiner

‘De liefde is al zo oud als de wereld zelf.’ Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo is.

Hij zet de liefde in een groot perspectief en schetst haar relatie tot macht en wijsheid.

Krijg je voor liefdedaden een beloning in het volgende leven?

Hoe staat de liefde in verband met zelfverwezenlijking? Wat is de samenhang van erotiek met de liefde? En met de mystiek?

Een boekje voor een ieder die zichzelf en de ander beter wil leren kennen.

« Terug


De Antroposofische Vereniging moet een vereniging van mensen zijn, die het zieleleven van de individuele mens en van de samenleving willen verzorgen op grond van een echt inzicht in de geestelijke wereld.

– Rudolf Steiner