Liefde en erotiek

Rudolf Steiner

‘De liefde is al zo oud als de wereld zelf.’ Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo is.

Hij zet de liefde in een groot perspectief en schetst haar relatie tot macht en wijsheid.

Krijg je voor liefdedaden een beloning in het volgende leven?

Hoe staat de liefde in verband met zelfverwezenlijking? Wat is de samenhang van erotiek met de liefde? En met de mystiek?

Een boekje voor een ieder die zichzelf en de ander beter wil leren kennen.

« Terug


Ik verzoek u, en heb dat ook in Berlijn gedaan, om niets van wat ik ooit gezegd heb of nog zal zeggen op autoriteit en geloof aan te nemen.

– Rudolf Steiner – De volkszielen – GA 121 – Kristiana (Oslo) 17 juni 1910